MITOLOGIA W MALARSTWIE Andriej Klimienko

Reklamy

2 Komentarze

 1. joannawroblewska on

  Dziekuje za wpisy! To, co trzeba by przepracowac, to:

  – tagi i kategorie
  – nazwy stron
  – zakladka Our Partners (pomoge)
  – ilosc postow na strone glownej

  do zaliczenia powinno byc gotowe. Ale ogolnie wyglada to naprawde dobrze.

 2. Wrzesław Mechło on

  Pogańskie tajemnice Pomorza Zetknięcie się Słowian Pomorza z chrześcijańską wiarą miało
  miejsce zapewne u schyłku VIII oraz w IX wieku i nie stanowiło dla
  większości z nich żadnego problemu. Pogańskim Słowianom zupełnie
  obce było pojęcie nawracania na właściwa wiarę i narzucania
  siłą swojej religii. Ich tradycyjni bogowie nie mieli wyłączności na
  prawdę i uniwersalne dobro. Słowian cechowała wolność – również
  w wyborze bogów, których zmieniano jeśli było to korzystne dla
  społeczności. Przy łączeniu się różnych plemion wszystkich bogów
  włączano do kultowych obrzędów, bez urażania uczuć religijnych
  nawet małych grup społecznych. I nikomu nie przeszkadzała wielość
  kultów sprowadzająca się przecież do zapewnienia ludziom
  spokoju sumienia, a plemieniu – wszelkiej pomyślności.
  Dlatego pomorscy poganie nie atakowali chrześcijan, nie prześladowali
  ich i nie przeciwstawiali się im, rozumiejąc, że każdy
  człowiek ma prawo do swojego boga, wyznania i miejsca religijnego
  kultu. Po prostu szanowali wolność wyznania. Misjonarze bez
  przeszkód znajdowali u Pomorzan gościnę w myśl pogańskiej zasady,
  aby spragnionego napoić, głodnego nakarmić, a wędrowco64
  wi zapewnić dach nad głową. Goście mogli bez przeszkód głosić
  chrześcijańską religię, chwalić swojego boga, a nawet wznosić jemu
  świątynie, byleby nie szargali miejscowych świętości. Słowianie z
  zaciekawieniem słuchali nauk nowej, nieznanej religii, chociaż wiele
  jej elementów zawierało się w naturalnej ludzkiej moralności i
  głębokim współodczuwaniu doznań oraz potrzeb bliźnich. Dla ówczesnych
  mieszkańców Pomorza takie postępowanie było czymś
  zwyczajnym i oczywistym. Pogańscy Słowianie w praktycznym
  stosowaniu zasad moralnych zdecydowanie przewyższali swoich
  chrześcijańskich nauczycieli.
  Uroczysty chrzest przez zanurzenie się w wodzie, obrządek a nawet
  i ofiara dla nowego boga były interesującym uzupełnieniem kultu
  starych pogańskich bogów. Stanowiły też dodatkowe urozmaicenie
  monotonii codziennych zajęć pełnych trudu i znoju związanego
  z pracą na roli. Kronikarze piszą, że pomorscy Słowianie „skłonni są
  ponad wszelką miarę gościć obcych, chętnie też użyczą im każdej z
  własnych rzeczy… Trudnią się uprawą roli, od jakiego to zajęcia nie
  ma żadnego lepszego i godniejszego… A o dobytek takim muszą się
  starać sposobem, w którym nie ma zła… pod względem obyczajów i
  szczerej serdeczności nie ma narodu bardziej uczciwego i przychylnego
  innym… bo taka pomiędzy nimi jest wiara i społeczna świadomość,
  że całkiem nie znajdziesz wśród nich złodziei i oszustów…”.
  Słowianie nie znali siedmiodniowego tygodnia z wolną od zajęć
  niedzielą. A lubili uroczystości i uczty, więc cieszyli się z kolejnych
  dni świątecznych, jakie niosło chrześcijaństwo. Nie widzieli
  przeszkód dla zgodnej koegzystencji wielu bogów, z których każdy
  wnosił dobro i pomyślność w ich pracowite życie. Wkrótce po misji
  chrystianizacyjnej w Szczecinie jeden z pogańskich kapłanów doradził,
  aby obok chrześcijańskiego kościoła „pobudować przybytki
  należne dawnym bogom, przez co i jego, i ich przychylność mieć
  będziemy”. I Słowianie ten pomysł niezwłocznie zrealizowali.
  Dopiero gdy kapłani chrześcijańskiego boga zaczęli szkalować pogańską
  wiarę oraz żądać, aby Słowianie innych bogów odrzucili, stanowczo
  domagając się zniszczenia ich świątyń i posągów, zaczynają
  się protesty oraz baczniejsza obserwacja nowej religii. A gdy do tego
  dochodzą dużo wyższe datki i ofiary dla nowego boga oraz dziwne
  65
  wymagania dotyczące życia osobistego i rodzinnego, małżeństwa i
  pochówku, jedzenia z wymuszonym postem wreszcie niezrozumiały
  zakaz pracy w niektóre dni nawet w najgorętszym okresie żniwnym,
  pogański opór staje się wyraźny i jawny.
  Kronikarz Herbord cytuje wypowiedź poganina na wiecu: „U
  chrześcijan są złodzieje, co się u nas zdarzyć nie może, i są łotry
  okrutne… i obcinają ludziom nogi, i pozbawiają oczu… oraz wszelkie
  rodzaje zbrodni i pomsty chrześcijanin uprawia na chrześcijaninie…
  Precz od nas z taką religią!” Nie dziwi więc zapis kronikarza,
  że u Wolinian „każdy może znaleźć gościnę, byleby nie występował
  jawnie z oznakami chrześcijaństwa”.
  Jednak wraz z chrześcijańską religią na ziemie Pomorza wkracza
  administracja kościoła, która wspomaga feudalną kolonizację oraz
  siłą narzucaną władzę panów nad cieszącymi się dotąd pełna wolnością
  Słowianami. Wkracza chrześcijańska cywilizacja, która w
  miejsce głębokiego człowieczeństwa wprowadza wielkie, uniwersalne
  idee oraz hierarchiczny nadzór i przymus ich stosowania. Jest
  to ogromna tragedia dla tych spokojnych i uczciwych rolniczych ludów,
  którzy „nie mają króla i nie dają się prowadzić jednemu wodzowi…
  a wolność cenią ponad wszystko…”. Praca dla dobra wspólnoty
  i rozdział dóbr pomiędzy wszystkich współplemieńców są zastępowane
  pracą na rzecz feudalnego pana i kościoła. To powoduje ubożenie
  ludności i rozchwianie życzliwych stosunków we wspólnocie.
  Stąd też Słowianie próbują powrotów do tradycyjnych pogańskich
  wierzeń i zasad, które kronikarze chrześcijańscy określają mianem
  „reakcji pogańskiej”. Tylko zapominają, że była to rozpaczliwa próba
  uwolnienia się od dominacji, przymusu i nieuczciwości kościoła.
  Misja biskupa Ottona na Pomorzu odbyła się bez ofiar w ludziach.
  Ale gdy rozczarowani Słowianie – zniechęceni do nowej religii –
  wracają do wiary przodków, kościół nie przebiera w środkach. „Biskupi
  nie księgę i pióro biorą do ręki, lecz oszczep i miecz…” – pisze
  uczony Meinhard z Bambergu. Kościół wkracza krwawo, ogniem i
  mieczem narzucając chrześcijańskie panowanie nad wolnymi dotąd
  ludźmi. Niemiecki arcybiskup Hatto pisze: „Słowianie chcą czy nie
  chcą, karku ugiąć muszą!” Urząd kościoła wychodzi z założenia, że
  „kto nie z nami, ten przeciwko nam”! Zaczyna się tragiczny czas
  66
  przemocy, okrucieństw, mordów oraz oszustw – do tej pory zupełnie
  nieznanych pogańskim Słowianom. Pod sztandarami pięknych idei
  oraz wzniosłych haseł kościół dąży do władzy i bogactwa – wbrew
  dziesięciorgu przykazań, wbrew Biblii i zasadom, które sam głosi.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: